Wilste 45èlf booke?

Vuur get sjpass en plezeer kunt 45èlf geer. 45èlf Zingt oet ege werk, mar óch oet werk van angere. Mit zieng ege, originele leedjes verzörgt 45èlf óptreënes van óngeveer 30 minute.

Book einfach en sjnel

Sjtuur inne meel noa besjtel@45elf.nl.
Bel noa: 06 52 57 38 08.

 

Nr.1 Artiesten

VLOKKEBÜL PRODUKTIES PRESENTEERT
45èlf IN:

drei-moal-alaaf-toerkop

VASTELOAVESTOER ’23 – ’24

45èlf treënt ónregelmieësig óp
in de Parksjtad en umstrieëke.

Wilste wete woa?

vriedig
d’r 22ste
november 2024
nog ónbekind
proclamatie CV De Beeren
Beersdal
zóndig
d’r 30ste
juni 2024
vanaaf 14:00 oer
Teëke Zinge 2024
Sjilvend
zamstig
d’r 10de
fibberwaar 2024
15:15 oer
Kingertsóg óp d’r maat
Kirchroa
vriedig
d’r 9de
fibberwaar 2024
12:45 oer
RTV Parkstad ‘t Allerbetste Alaaf
d’r Sjeet
zóndig
d’r 4de
fibberwaar 2024
venaaf 20:30 oer
WzC Laethof
Egelse
zóndig
d’r 4de
fibberwaar 2024
17:00 oer genau
Grwat LVK-Matinee 2024
Ulesjtraote
zóndig
d’r 4de
fibberwaar 2024
15:30 oer genau
C.V. De Lollige Buk
Dieteren
zóndig
d’r 4de
fibberwaar 2024
14:11 oer
CV Ieëre Road de Sjweëgelsöppers
Nuijenhage
zamstig
d’r 3de
fibberwaar 2024
venaaf 20:30 oer
WzC Laethof
Egelse
zóndig
d’r 21ste
jannewaar 2024
11:00 – 12:30 oer
TV Ellef
Linne
zamstig
d’r 12de
jannewaar 2024
20:30 oer genau
CV Bacchus
d’r Sjeet
zóndig
d’r 26ste
november 2023
16:00 oer
BCL Treffe 2023
Ech
vriedig
d’r 10de
november 2023
19:30 en 00:00 oer
Aod òp Nuj
Heële
zamstig
d’r 21ste
oktober 2023
22:15 oer genau
Sjtèl dich ens veur
Gelaen
zamstig
d’r 16de
september 2023
16:00 oer genau
Sjun Lidjer Konkoer
Kirchroa

45élf in getalle…

33

menute optreëne

inklusief ing zugabe

33

leedjes in 't reppertwaar

en 't weëd nóg ummer mieë

8

joar bühnervaring

en nit kapót te kriege

100

procent

sjtumming-, sjpass- en plezeergaransie