VLOKKEBÜL PRODUKTIES PRESENTEERT
45èlf IN:

//www.45elf.nl/wp-content/uploads/2019/05/toertitel2018sjtop.png

pijl wit naar onder

GOONSDIG 12 september '18
19:00 oer
BBQ Sterrekroos
Zitterd

ZAMSDIG 17 november '18
22:00 oer
Proclamatie CV De Spinneköpkes
Nujjehage

ZÓNDIG 18 november '18
14:11 oer
Oape Landgraafs Carnavalsmoeziek Konkoer
d'r Sjeet

VRIEDIG 30 november '18
19:45 oer
Prinseproclamatie V.V. De Parkstad Böck
Woabich

ZAMSDIG 5 jannewaar '19
20:11 oer
Sjlagerkonkoer 2019
Heële

DÓNNESJDIG 10 jannewaar '19
20:00 oer
haof finale LVK 2019
Mestreech

ZAMSDIG 12 jannewaar '19
20:00 oer
25. Prinzenbiwak
Richterich (Dütsjland)

GOONSDIG 16 jannewaar '19
21:30 oer
Theater van de Buut
Heële

DÓNNESJDIG 24 jannewaar '19
17:30 oer
RTV Parkstad
d'r Sjeet

ZAMSDIG 9 fibberwaar '19
22:30 oer
Prinsetreffe Café de Koetsch
Brokkelze

ZÓNDIG 10 fibberwaar '19
14:00 oer
Verzorgingscentrum Langedael
Voals

ZÓNDIG 17 fibberwaar '19
15:00 oer
Kloompezitting
Meërsje

ZAMSDIG 23 fibberwaar '19
12:00 oer
Sligro Prinsetreffe
Heële

ZAMSDIG 23 fibberwaar '19
19:00 oer
Carnavalsgalaconcert
Nujjenhage

ZAMSDIG 23 fibberwaar '19
20:11 oer
Parksjtad Leedjes Konkoer
d'r Sjeet

DIEËNSDIG 26 fibberwaar '19
9:00 bis 17:00 oer
D'n Oprechte Leugeneer
Kirchroa, Broenssem, Voals

DÓNNESJDIG 28 fibberwaar '19
14:00 oer
Vasteloavend Sterrekroos
Zitterd

VRIEDIG 1 meëts '19
12:15 - 12:30 oer
’t allerbetste alaaf RTV-Parkstad
d'r Sjeet

VRIEDIG 1 meëts '19
16:30 oer
ambtenarezitting
Nujjehage

ZAMSDIG 2 meëts '19
15:00 oer
sjluëteluëverdrach
Nujjehage

ZAMSDIG 2 meëts '19
21:00 oer
Café Zaal D'r Sjutt
d'r Sjeet

MOANDIG 4 meëts '19
20:11 oer
Belvauer Vasteloaves Oavend
Nujjehage

booke