Wilste 45èlf booke?

Vuur get sjpass en plezeer kunt 45èlf geer. 45èlf Zingt oet ege werk, mar óch oet werk van angere. Mit zieng ege, originele leedjes verzörgt 45èlf óptreënes van óngeveer 30 minute.

Book einfach en sjnel

Sjtuur inne meel noa besjtel@45elf.nl.
Bel noa: 06 52 57 38 08.

 

Nr.1 Artiesten

Bedankt vuur dieng besjtelling!

 

Sjun daste inne 45èlf-pin wilst han. Dan löpste d’r i jieëker geval sjiek bei mit de vasteloavend.

Let óp! Doe hoofs GING versjikkoste te betale…
…die zint in d’r pries ibegrieëpe.

Via diene mobiele nómmer stuur ich dich ee BETAALVERZEUK. Noa betaling weëd dieng besjtelling veëdig gemak en sjnel mit de pos versjik. Dat loat ich dich da wete.

Ee vruntelig alaaf,
45èlf