Wilste 45èlf booke?

Vuur get sjpass en plezeer kunt 45èlf geer. 45èlf Zingt oet ege werk, mar óch oet werk van angere. Mit zieng ege, originele leedjes verzörgt 45èlf óptreënes van óngeveer 30 minute.

Book einfach en sjnel

Sjtuur inne meel noa besjtel@45elf.nl.
Bel noa: 06 52 57 38 08.

 

Nr.1 Artiesten

kop-kiek-ins-wie-sjun
45elf-pin

D’r insig richtige 45èlf-pin

Adviespries € 5,00

Noe ekstra sjerpe pries! Doe sjpaars dich 20%!

€ 4,00 per sjtuk
in-dr-winkelwaan

Alles óp vuurroad. Vuur 11:11 oer besjtelt, zieëker binne 4 daag versjik.

✓ óphoale bei ing 45èlf-aafhoallokasie meugelik
✓ ging versjikkoste binne Nederland

Produktumsjrieving
– formaat: 30 x 25 x 2 mm (breite x huëgde x diekte)
– mit sjwat pvc sjletingsdöpke
– kluur: good mit wit, oranje en broen igelag
– per stjuk verpakt

Besjtelle is einfach…

    Mit dis besjtelling en ‘t versjikke va dit formeleer gieëste 45èlf touwsjtumming dieng persuënlikke gegeëves te verwirke alling vuur dis besjtelling. Alle velder mit * verplich ivulle.