45èlf-pin

beoerdelinge

€ 3,50 per sjtuk

Verkoop durch 45èlf

Adviespries € 5,00
Noe ekstra sjerpe pries! Doe sjpaars dich 40%

op vuurroad

Vuur 11:11 oer besjtelt, zieëker binne 4 daag versjik.

in d'r winkelwaan

✓ óphoale bei ing 45èlf-aafhoallokasie meugelik
✓ ging versjikkoste binne Nederland


Produktumsjrieving
- formaat: 30 bei 25 bei 2 mm (breite x huëgde x diekte)
- mit sjwat pvc sjletingsdöpke
- kluur: good mit wit, oranje en broen igelag
- per stjuk verpakt

Besjtelle is einfach...

Besjtel

* Dit mósse geweun effe ivulle.
Mit de besjtelling va dizze pin/dees pins en 't versjikke va dit formeleer gieëste 45èlf touwsjtumming dieng persuënlikke gegeëves te verwirke vuur dis besjtelling. Geer alle velder ivulle.