Wilste 45èlf booke?

Vuur get sjpass en plezeer kunt 45èlf geer. 45èlf Zingt oet ege werk, mar óch oet werk van angere. Mit zieng ege, originele leedjes verzörgt 45èlf óptreënes van óngeveer 30 minute.

Book einfach en sjnel

Sjtuur inne meel noa besjtel@45elf.nl.
Bel noa: 06 52 57 38 08.

 

Nr.1 Artiesten

Kontak en Booke

Wilste get vroage?

Vuur get sjpass en plezeer kunt 45èlf geer. Mit zieng ege, originele vasteloavesleedjes verzörgt 45èlf óptreënes van óngeveer 33 minute. 45èlf Zingt oet ege werk, mar óch oet werk van angere.

Book einfach en sjnel:

Meel noa besjtel@45elf.nl of sjnap dich d’r tillefoon en bel of app noa 06 52 57 38 08.

Woa treënt 45èlf uëveral óp?

Wilste 45èlf vólge?