Wilste 45èlf booke?

Vuur get sjpass en plezeer kunt 45èlf geer. 45èlf Zingt oet ege werk, mar óch oet werk van angere. Mit zieng ege, originele leedjes verzörgt 45èlf óptreënes van óngeveer 30 minute.

Book einfach en sjnel

Sjtuur inne meel noa besjtel@45elf.nl.
Bel noa: 06 52 57 38 08.

 

Nr.1 Artiesten

Loester hei:

1. Sjuuf ins effe óp 3:50

Sjuuf ins effe óp

Oetveurend artiest 45èlf
Teksdichter Fred Jay en Jack White
Teksbewirking Edwin Peelen
Toeëndichter Fred Jay en Jack White
Arrangement Michel Nita
Ópnametechniek Marlstone Music
Platelabel Vlokkebül Produksies
Oetgebrach óp 1 september 2017

LAAN D’R TEKS NOA ÓNGE

‘t Leedje is besjikbaar óp alle online meziekkanale.

BOOK NOE 45èlf