Wilste 45èlf booke?

Vuur get sjpass en plezeer kunt 45èlf geer. 45èlf Zingt oet ege werk, mar óch oet werk van angere. Mit zieng ege, originele leedjes verzörgt 45èlf óptreënes van óngeveer 30 minute.

Book einfach en sjnel

Sjtuur inne meel noa besjtel@45elf.nl.
Bel noa: 06 52 57 38 08.

 

Nr.1 Artiesten

Loester hei:

1. Es of d'r duuvel d'r mit sjpilt 4:22

Es of d’r duuvel d’r mit sjpilt

Oetveurend artiest 45èlf
Teksdichter Edwin Peelen
Toeëndichter Edwin Peelen
Arrangement Joep Servais
Ópnametechniek Marlstone Music
Platelabel Vlokkebül Produksies
Oetgebrach óp 11 november 2022

LAAN D’R TEKS NOA ÓNGE

‘t Leedje is besjikbaar óp alle online meziekkanale.

BOOK NOE 45èlf