Wilste 45èlf booke?

Vuur get sjpass en plezeer kunt 45èlf geer. 45èlf Zingt oet ege werk, mar óch oet werk van angere. Mit zieng ege, originele leedjes verzörgt 45èlf óptreënes van óngeveer 30 minute.

Book einfach en sjnel

Sjtuur inne meel noa besjtel@45elf.nl.
Bel noa: 06 52 57 38 08.

 

Nr.1 Artiesten

Biste ee bietje d’r weëg kwiet?

Vingste nit waste wils vinge?
Waste zuks besjeet sjienbaar nit (mieë)!

Kiek ins óp ‘t trükvinguëverzich.

Haste missjien ing tikfout gemak?

Kontroleer dat ieësj ins effe. Probeer ‘t ins via www.45elf.nl of klik óp ‘t 45èlf-pleëtje links boave in d’r hoek.

Lukt dat nit?

Sjtuur da ee malheurberich noa info@45elf.nl of sjleet d’r kroam gans aaf en gank get angesj doeë!