Wilste 45èlf booke?

Vuur get sjpass en plezeer kunt 45èlf geer. 45èlf Zingt oet ege werk, mar óch oet werk van angere. Mit zieng ege, originele leedjes verzörgt 45èlf óptreënes van óngeveer 30 minute.

Book einfach en sjnel

Sjtuur inne meel noa besjtel@45elf.nl.
Bel noa: 06 52 57 38 08.

 

Nr.1 Artiesten

Gank d’r mar efkes vuur zitte!

Laan dich ‘t beuksjke noa ónge

45èlf kinste óch leëze

Leës de ganse 45èlf-historie va aavang aaf aa. Alle leedtjestekste sjun oetgeschrieëve bei-ee. Sjun eksklusieve bunebilder en nóg vöal mieë vasteloaveskui.

Noa ónge lane

Booke geet einfach en sjnel….

Noe booke!